Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że 25 maja 2018 wchodzi nowe unijne rozporządzenie w sprawie  ochrony danych osobowych, zwane RODO, przeKAZUJEMY informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ECLEST.

 1. Administratorem  danych osobowych jest Europejskie Centrum Lekarzy Estetycznych ECLEST  z siedzibą w Warszawie, ul. Koźmińska 11/19 , NIP 745 143 99 31, REGON 510318517,
 2. W sprawie dostępu do  swoich danych osobowych można skontaktować się z  nami telefonicznie pod numerem +48 783 315 783, pisząc na  adres email: szkolenia@eclest.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji szkoleń organizowanych przez ECLEST. Kontaktujemy się telefonicznie i mailowo przesyłając informacje o uczestnictwie w szkoleniach.  Na wskazany adres e-mail przesyłamy dodatkowe  informacje po szkoleniach  oraz informacje z bieżącej działalności CSKM.
 4. Dane będą przechowywane do czasu działalności ECLEST, w celu weryfikacji uczestnictwa w szkoleniach, wystawiania  certyfikatów i dokumentów księgowych.
 5. Dane osobowe uczestników szkoleń udostępniamy wyłącznie ośrodkowi CSKM z którym wspólnie organizujemy szkolenia.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z kontaktu. Rezygnacja  następuje poprzez przesłanie takiej informacji mailem lub listownie.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje  prawo do:
 • wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W każdej chwili przysługuje  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.