INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Lekarzy Estetycznych ECLEST z siedzibą w Warszawie, ul. Koźmińska 11/19 , NIP 745 143 99 31, REGON 510318517,
2. W sprawie dostępu do swoich danych osobowych można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 783 315 783, pisząc na adres email: szkolenia@eclest.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.
3. Dane są przetwarzane w celu realizacji szkoleń organizowanych przez ECLEST. Kontaktujemy się telefonicznie i mailowo przesyłając informacje o uczestnictwie w szkoleniach. Na wskazany adres e-mail przesyłamy dodatkowe informacje po szkoleniach oraz informacje z bieżącej działalności CSKM.
4. Dane będą przechowywane do czasu działalności ECLEST, w celu weryfikacji uczestnictwa w szkoleniach, wystawiania certyfikatów i dokumentów księgowych.
5. Dane osobowe uczestników szkoleń udostępniamy wyłącznie ośrodkowi CSKM z którym wspólnie organizujemy szkolenia.
6. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z kontaktu. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie takiej informacji mailem lub listownie.
7. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:
• wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Website was made with Mobirise website templates